Kar taneleri, hava sıcaklığının eşit veya düşük olduğu zamanlarda, hava nemli olduğunda ve hava sıcaklığının buharlaştırıcı sıcaklıkta olduğu zamanlarda oluşur. Bu, hava sıcaklığının 0°C veya daha düşük olduğu zamanlarda olur. Bu noktaya dew point denir ve kar tanelerinin oluştuğu zamanlarda hava nem oranı bu dew point’in üzerindedir.

Kar taneleri, hava kütlesinin nem oranının artmasıyla birlikte büyür ve hava soğuduğunda donar. Kar tanelerinin şekilleri, hava koşullarına göre değişir. Örneğin, sıcak hava kütlelerinin üzerinde oluşan kar taneleri, sıcak hava tabakasının soğuması sonucu daha küçük ve yuvarlak olur. Soğuk hava tabakalarının üzerinde oluşan kar taneleri ise daha büyük ve düzgün şekiller alır.

Kar tanelerinin çeşitleri de vardır. Bunlar, düzgün kar taneleri, rüzgarın etkisiyle oluşan kar taneleri, buz taneleri ve rüzgarın etkisiyle oluşan buz taneleridir. Düzgün kar taneleri, hava nem oranının yüksek olduğu zamanlarda oluşur ve hava sıcaklığının 0°C veya daha düşük olduğu zamanlarda oluşur. Rüzgarın etkisiyle oluşan kar taneleri ise, rüzgarın etkisiyle hava nem oranının azaldığı zamanlarda oluşur ve hava sıcaklığının -10°C veya daha düşük olduğu zamanlarda oluşur. Buz taneleri ise, hava nem oranının çok az olduğu zamanlarda oluşur.