Genetik bozukluk nedir, Genetik bir bozukluk, tamamen yada kısmen DNA sekansındaki normal sekanstan farklı bir değişikliğin neden olduğu bir hastalıktır. 

Genetik bozukluk neden olur, Genetik bozukluklar, bir gendeki bir mutasyondan olabilir, birden fazla gendeki mutasyonlardan olabilir (çok faktörlü kalıtım bozukluğu), gen mutasyonları ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan veya kromozomların hasarından kaynaklanabilir.

Genetik bozukluk nelere sebeb olur, insanoğlu genlerinin tamamı sırlarını çözmeye çalışken, neredeyse tüm hastalıkların genetik bir bileşeni olduğu bilinen bir gerçek. Orak hücre hastalığı gibi bazı hastalıklar, ebeveynlerden miras kalan ve doğumda bir kişide bulunan mutasyonlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Tam tersi senaryoda ise bazı hastalıklar da bir kişinin yaşamı boyunca meydana gelen bir gende veya gen grubunda olan mutasyonlardan kaynaklanır. Bu tür mutasyonlar bir ebeveynden miras alınmaz, sadece rastgele veya bazı çevresel maruziyetler nedeniyle meydana gelir.

genetik bozukluk

SMA HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİLER